Welcome to Antur Teifi

For over 35 years we have been working with entrepreneurs, business owners and managers within businesses and organisations of all sizes to address their business or project needs. Together we have solved many problems and seen many businesses and organisations get started and thrive. From start-up to growth businesses our range of business support services can help you on your journey towards success.

Facebook Activity

Antur Teifi

We work with many hundreds of businesses to help them launch or grow and develop new markets. We provide support services to them directly through our brands or on behalf of Government funded support programmes. As a long established enterprise agency, we are acutely aware of the issues faced by entrepreneurs and businesses and are keen to support them as they compete in an ever-changing marketplace. Antur Teifi is a social enterprise owned by shareholders in the community. The running of the company is delegated to the Management Board chaired by Beverley Pold. The Executive Team is led by Managing Director, Dewi Williams supported by a Management Team who lead the various activities within Antur Teifi. Due to our established reputation clients naturally look to us for a range of core services, which are broadly segmented into Business Finance, Business Solutions, IT, Marketing and Communications, Market Intelligence, Consultation Services and Employment Services.
Antur Teifi
Antur Teifi4 days ago
#FREE #Everyone #Welcome #Bangor
Big Ideas Wales Business Wales
Antur Teifi
Antur Teifi4 days ago
Ymgynghorydd Masnach Rhyngwladol
Cyflog: o £32,000

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i danio uchelgais twf busnesau newydd a sefydledig yng Nghymru? Os byddwch chi’n ffynnu yn cefnogi busnesau i fasnachu’n rhyngwladol, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i chi ymuno â tîm Busnes Cymru, lle byddwch chi’n cefnogi sefydliadau ar draws Gogledd Cymru.

Fe fydd yr Ymgynghorydd Masnach Rhyngwladol yn helpu busnesau bach a chanolig i ddeall a defnyddio prosesau i’w galluogi i symud cynnyrch/offer/deunyddiau allan o’r wlad yn unol â deddfau a phrotocoliau perthnasol ar lefel y DU ac ar lefel ryngwladol, er mwyn eu galluogi i barhau’n hyfyw a/neu i dyfu. Yn ddelfrydol bydd ymgeiswyr â profiad pendant o weithio mewn busnesau neu o gynorthwyo busnesau sydd wedi masnachu’n rhyngwladol, gan roi wybodaeth a dealltwriaeth fanwl o materion cyfreithiol a thechnegol ynghylch allforio, prosesau gweithredol, gwaith papur, gwaith awdurdodi ac ati sy’n ofynnol ar gyfer masnach ryngwladol a’r modd y gall masnach ryngwladol ddarparu cyfleoeodd i fusnesau dyfu a chreu swyddi a sut y gall busnesau lwyddo i gael mynediad i farchnadoedd rhyngwladol a chael mynediad i gyfleoedd ar gyfer masnach ryngwladol, yr Adran Masnach Rhyngwladol a chynlluniau Llywodraeth Cymru.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd yma. Os yr hoffech y wybodaeth mewn print bras yna cysylltwch â ni.
Yr ydym yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.
Am becyn ymgeisio cysylltwch â:-

Marion Morris ar 01239 710238 neu/or mmorris@anturteifi.org.uk

'Dyddiad Cau: 5pm 30.5.18
Antur Teifi
Antur Teifi shared Eden Project Communities's video.7 days ago
Antur Teifi
Eden Project Communities
Get the low-down on #TheBigWalk from two of this year's Walkers, Katherine, representing Team England, and Jude, flying the flag for Team Wales! Want to get involved? Find out how: https://www.edenprojectcommunities.com/join-in-be-part-of-the-big-walk
Antur Teifi
Antur Teifi3 weeks ago
Rydym yn edrych i gyflogi unigolyn brwdfrydig i lenwi’r swydd canlynol.

#Technegydd #TG tua £20-25k: Darparu gwasanaethau TG i gleientiaid busnes Telemat ar draws Cymru. Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda am gweinyddwyr, rhwydweithio, systemau di-wifr, pen desg, gliniaduron, perifferolion, ac ati. Fe fydd y swydd yn golygu gwaith maes ynghyd a chyflenwi ar y ddesg gymorth a gellir teithio o adref ond bydd disgwyl bod yn Aberarad yn ôl yr angen. Darperir cerbyd.

Y mae Antur Teifi yn darparu amodau gwaith atyniadol iawn.
Am fanylion cyswllt, manylion llawn y swydd a ffurflen gais cysylltwch â Marion Morris ar 01239 710238 neu mmorris@anturteifi.org.uk
Noder y bod angen i chi gwblhau ffurflen gais er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os hoffech y wybodaeth mewn print bras yna cysylltwch â ni. Rydym yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11.5.18
Antur Teifi
Antur Teifi shared Business Wales's post.3 weeks ago
Antur Teifi
Antur Teifi shared Busnes Cymru's post.4 weeks ago

Latest Tweets

Antur Teifi
Usave | Center Sonnenhof