Amdanom Ni

Mae Antur Teifi yn gwmni annibynnol sydd yn ysgogi, datblygu a chefnogi  busnesau i lwyddo.

Mae Antur Teifi yn gweithio gyda channoedd lawer o fusnesau er mwyn eu helpu i lansio neu hybu a datblygu marchnadoedd newydd. Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth iddynt, naill ai’n uniongyrchol neu’n rhan o’n rhaglenni cymorth ar ran y Llywodraeth.

Yr ydym yn ymwybodol o’r materion sydd yn wynebu entrepreneuriaid a busnesau ac  yr ydym yn awyddus i ddarparu cymorth iddynt i allu cystadlu  mewn marchnad sy’n newid yn rheolaidd.

Menter gymdeithasol ydym a sefydlwyd yn 1979. Cyfranddalwyr o’r gymuned sy’n berchen ar y cwmni.   Caiff y gwaith o redeg y cwmni ei ddirprwyo i’r Bwrdd Rheoli dan gadeiryddiaeth Beverley Pold.  Caiff y Tîm Gweithredol ei arwain gan, Dewi Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr y gr?p. Caiff ei gynorthwyo gan Dîm Rheoli sy’n cynnwys arweinwyr yr amryw feysydd gwaith o fewn Antur Teifi.

Oherwydd yr enw da sydd gennym y mae cleientiaid yn dod atom ar gyfer amrediad o wasanaethau craidd gan gynnwys:

  • Cyllid Busnes
  • Datrysiadau Busnes
  • TG
  • Marchnata a Chyfathrebu
  • Deallusrwydd i’r Farchnad,
  • Ymgynghori
  • Gwasanaethau Cyflogaeth.

This is also available in: English