Achredu

Mae Antur Teifi yn ymrwymedig i’r nod o sicrhau cydraddoldeb , ansawdd a thryloywder yn y gweithle

Rydym yn credu bod ein llwyddiant wrth ennill y lefelau uchaf o achredu yn bwysig er mwyn rhoi hyder i’n cwsmeriaid yn ein dulliau gweithredu a darparu ein gwasanaethau , trwy ddangos ymrwymiad clir i ansawdd, cydraddoldeb a gwelliant parhaus.

Mae Antur Teifi wedi ennill safon Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2001. Mae’n fframwaith ar gyfer gwella busnes ac a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae’n achrediad sy’n dangos bod busnesau â sylfeini rheoli da ac yn hybu perfformiad  o ansawdd uchel drwy gyfrwng y gweithlu.  Mae’r safon yn feincnod ar gyfer sefydliad sy’n cael ei reoli’n dda. Mae Antur Teifi wedi llwyddo i gadw ei statws Buddsoddwyr Mewn Pobol yn flynyddol ers 2001.

Mae “Committed2Equality” yn gorff achredu cenedlaethol.  Mae’n arwain ac yn cydnabod ymrwymiad sefydliadau i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Mae Antur Teifi wedi ennill achrediad C2E ers 2010 ac ym mis Tachwedd 2018 dyfarnwyd y Wobr Aur i’r cwmni unwaith eto.

United registrar of systems Diversity Assured Accredited organisation positive investors

 

 

 

Positive About Disabled People Logo

Mae Antur Teifi wedi cadw’r gydnabyddiaeth ei  bod yn gyflogwr sydd ag agwedd cadarnhaol tuag at anabledd. Mae’r symbol yn gyfrwng cyfathrebu . Ei fwriad yw helpu ni hysbysu staff a phobl anabl eraill a allai fod â diddordeb yn ein sefydliad fod gennym agwedd gadarnhaol at gyflogi pobl anabl . Wrth ddefnyddio’r symbol anabledd rydym yn derbyn yr amodau ar gyfer yr hawl i’w  arddangos yn ogystal â chwrdd â’r pump cam mae’n ei gynrychioli ac a gydnabyddir yn arfer da.

 

This is also available in: English