Ethos y cwmni yn fenter gymdeithasol

Nid yw’r cyfranddalwyr nac aelodau’r bwrdd yn cymryd difidend ariannol o weithgareddau’r cwmni.

Menter gymdeithasol ydym, a chyfranddalwyr o’r gymuned sy’n berchen y cwmni, er nad ydynt yn elwa’n unigol o’u buddsoddiad. Maent wedi cytuno fod unrhyw elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y cwmni er mwyn hybu ffyniant yr ardal a chadw safon uchel y gwasanaethau a gynigiwn er budd y gymuned.

Ein nod yw diwallu anghenion y busnesau a wasanaethwn.

Pan sefydlwyd y cwmni cyflwynwyd yr amcanion craidd canlynol yn  sail i waith Antur Teifi yn y gymuned:

  • I feithrin ac annog sefydlu busnesau a mudiadau
  • I rannu gwybodaeth a chynnig cyngor i fusnesau
  • I gomisynu astudiaethau ac arolygon ymchwil
  • I weithio gyda, neu ymaelodi â, chymdeithasau neu fudiadau sydd yn cefnogi’n hamcanion

Cofrestrwyd Antur Teifi yn Gwmni Cofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithas Cydweithredol a Buddiannau Cymdeithasau Cymunedol 2014 a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yw’r awdurdod sy’n cofrestru.

Rhaid i unrhyw newidiadau i reolau a threfn rheoli’r cwmni gael eu cymeradwyo gan y cyfranddalwyr naill ai yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu mewn Cyfarfod Cyffredinol Brys.

This is also available in: English