Y Dechrau

Sefydlwyd Antur Teifi  yn 1979  er mwyn hybu  economi  Dyffryn Teifi.

Mae gwreiddiau’r cwmni’n ddwfn yn ardal Dyffryn Teifi.  Roedd arian Ewropeaidd yn hollbwysig yn y dyddiau cynnar a’r nod oedd  sicrhau bod cymunedau gwledig y gorllewin –  a oedd yn gymunedau Cymraeg eu hiaith yn bennaf – yn cael eu cyfran o’r arian hwnnw er mwyn gallu wynebu heriau y dydd.

Prif ffocws y gwaith cynnar oedd tyfu busnesau o’r pridd fel petai a sefydlu diwydiannau cartref. Roedd agwedd arloesol yn hanfodol er mwyn sbarduno’r datblygiad economaidd. Roedd lleihau nifer y bobl ifanc a oedd yn symud allan o’r ardal hefyd yn bwysig i Antur Teifi.  Roedd rhoi’r cyfleoedd iddyn nhw i helpu eu hunain yn flaenoriaeth.

Ymhlith y busnesu amlwg  helpodd Antur Teifi eu sefydlu mae  Golwg y cwmni newyddiadura a chyhoeddi a sefydlwyd yn 1988 a’n cwmni ni ein hunain, Telemat a sefydlwyd yn 1996. Mae’r sylfaen gadarn a sicrhawyd dros 35 mlynedd yn ôl wedi galluogi’r cwmni i ddatblygu a thyfu a’n  galluogi i ehangu ein gweithgareddau y tu allan i Ddyffryn Teifi.

Erbyn heddiw, mae Antur Teifi wedi cefnogi miloedd o fusnesau dros Gymru ac yn  cael ei gydnabod yn ddarparwr gwasanaethau busnes o safon y gallwch ymddiried ynddo.

This is also available in: English