Peiriannau Cardiau Cost Isel

Peiriannau Cardiau Cost Isel ar gyfer Perchnogion Busnesau Bach

Ydych chi’n edrych am ddarparwr newydd?
Gyda’n cynllun ni, mae’n bosib derbyn hyd at £200* tuag at y gost o newid

Dechreuwch Dderbyn Taliadau Ȃ Cherdyn

 • Y dechnoleg ddiweddaraf, cyfraddau trafod isel a ffi misol syml.
 • System gosod syml; yn derbyn y prif gardiau credyd a debyd oll.
 • System talu hwylus, di-gyffwrdd; terfynell hawdd i’w defnyddio.
 • Trosglwyddiadau taliadau cyflym i’ch cyfrif banc.

Cynnig Aelodaeth Arbennig

Cardiau Masnach RMS – peiriant perffaith ar gyfer busnesau bach!

Cofrestrwch nawr a chewch aelodaeth 3 MIS AM DDIM ar gostau rhentu’r derfynell.

Ond mae mwy! Os cyfeiriwch chi busnes arall atom sydd hefyd yn llwyddo i gymryd mantais o’r cynnig hwn, byddwch yn derbyn 3 mis ychwanegol am ddim ar gyfer pob busnes sy’n cael ei gyfeirio – gallai hyn olygu hyd at flwyddyn o gostau rhentu’r peiriant yn RHAD AC AM DDIM.

Cymrwch ail-olwg ar y ddêl sydd gyda chi eisoes. Oes modd arbed arian trwy newid?

 • Yn derbyn Chip & Pin, Apple Pay ac Android Pay
 • Technoleg NFC ddiweddaraf, yn derbyn taliadau di-gyffwrdd.
 • Cynigiwch arian yn ôl i gwsmeriaid, blaendaliadau a rhoddion.
 • Cydymffurfiaeth a diogelwch llawn gan PCI i’ch cwsmeriaid.
 • Yn cynnwys gosod y peiriant gan dîm proffesiynol.
 • Gwasanaeth cwsmer a chefnogaeth yn y DU.
 • Proses ymgeisio hawdd.

Am Ddyfnbris Rhad ac am ddim

Ffoniwch 01239 710238 neu e-bostiwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod i ddarganfod mwy am y cynnig cyfyngedig hwn. Telerau ac Amodau yn bodoli.

This is also available in: English

Fields marked with an * are required