Gwasanaethau

Deallusrwydd Marchnata

Yn darparu gwybodaeth a deallusrwydd am y farchnad i’ch cynorthwo i adnabod cyfleoedd twf ar gyfer eich busnes.


Marchnata a Chyfathrebu

Craidd  busnes llwyddiannus yw’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid.  Gall tîm arbenigol Antur Teifi Canta, eich helpu i greu’r neges gywir ar gyfer eich cwsmeriaid.


Cyllid Busnes

Gall codi’r arian i hybu busnes brofi’n rhwystr i ddatblygu syniadau da.  Gall tîm Datrysiadau Busnes Antur Teifi, eich helpu i adnabod ffynonellau mynediad i gyllid.


Cynllunio Busnes

Os ydych yn cychwyn busnes newydd neu yn rhedeg busnes yn barod, mae tîm Datrysiadau Busnes Antur Teifi ar gael i’ch cynorthwyo wrth ddatblygu eich syniadau busnes a’ch dyheadau. ‘Rydym yn darparu gwasanaethau yn uniongyrchol i fusnesau neu ar ram Llywodraeth trwy ein cytundebau.


Gwasanaeth TG

Arloesol yw’r gair priodol i ddisgrifo cefnogaeth TG Antur Teifi ar gyfer busnesau. Gall Telemat helpu i ddatrys eich holl broblemau TG , gan wneud yn siŵr bod eich systemau’n ddibynadwy ac yn ddiogel, er mwyn i chi allu bwrw ymlaen â’ch busnes.


Gwasanaeth Cyflogaeth

Mae gan dîm Antur Teifi Trac amrywiaeth o wasanaethau cyflogaeth i helpu  godi’r straen wrth redeg eich busnes. Mae gennym ganolfannau cymorth cyflogaeth ar draws canolbarth a de-orllewin cymru gyda chynghorwyr profiadol sy’n gallu ateb eich holl gwestiynau.


This is also available in: English