Cyllid Busnes

Datrysiadau cyllid newydd i helpu busnesau sy’n dechrau a thyfu.

Mae’r dyddiau pan oedd perchnogion busnes yn gallu siarad â rheolwyr banciau’r stryd fawr lleol am eu gofynion busnes wedi hen ddiflannu!

Er bod benthycaiadau o’r banc yn dal i fod yn opsiwn i rai, gwyddom o weithio gyda channoedd o fusnesau bob blwyddyn, bod llawer ohonynt yn gweld eisiau’r perthynas agos atoch a’r cyfleoedd i drafod eu sefyllfa a’u hangheniion  wyneb yn wyneb â pherson proffesiynol.

Mae Antur Teifi felly wedi cyflwyno gwasanaethau newydd i fynd i’r afael â hyn ac maent yn croesawu busnesau i gysylltu â nhw i gael gwybod mwy.

Williams Estates, Gogledd Ddwyrain Cymru
“Roedd y broses o gael cyllid trwy Antur Teifi mor syml. Gyda’r penderfyniad cyflym, roeddwn yn medru sicrhau’r eiddo perffaith ar gyfer ehangu fy musnes.”
Jason Williams, Perchennog

Cymorth ariannol i ddechrau busnes

  • Mae’r Start Up Loan ar gael i fusnesau sydd eto i’w lansio neu’r rhai sydd wedi bod yn masnachu am hyd at 24 mis.
  • Gall benthyciadau fod rhwng £500 a £25,000 i’w ad-dalu rhwng un a phum mlynedd ar raddfa 6.19% APR
  • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn a bod ganddoch syniad busnes da neu wedi dechrau busnes yn ddiweddar.
    Os hoffech wybod mwy am y Start Up Loan ffoniwch Rob nawr ar 01239 710238.
Fields marked with an * are required

This is also available in: English