Gwasanaeth TG

Mae Telemat yn un o wasanaethau masnachol Antur Teifi sy’n cynnig cymorth TG i fusnesau.

Gwasanaethau Telemat:

Cyber Security

 

Yn 2013 cafodd Telemat achrediad o fri ei ddyfarnu i ni, sef Nod Ymddiriedaeth CompTIA i Fusnesau TG, am ansawdd ein gwasanaeth a’n cynlluniau twf.  Dim ond pum cwmni yng Nghymru a gafodd y gydnabyddiaeth hon yn ystod 2013.

Mae Telemat yn gweithio gyda llawer o sefydliadau gan gynnwys busnesau bach a mawr, elusennau a’r sector cyhoeddus.  Mae gan ei dechnegwyr dwyieithog, medrus brofiad helaeth o gynllunio a gweithredu gwahanol fathau o seilwaith rhwydwaith a gweinydd, yn ogystal â phrofiad o drosglwyddo gwybodaeth i’r Cwmwl.

Cysylltwch â Telemat i ofyn am y pecynnau cymorth sydd ar gael ac sy’n addas ar gyfer eich busnes chi,

E-bost: ymholiadau@telemat.co.uk
Ffôn: 01239 712345

Fields marked with an * are required

Cysylltwch â ni

E-bost: ymholiadau@telemat.co.uk
Ffôn: 01239 712345

Fields marked with an * are required

 

This is also available in: English