Deallusrwydd Marchnata

Perspectif  yw’r gwasanaeth newydd gan Antur Teifi sy’n dadansoddi data a gwybodaeth am y farchnad  a rhoi’r cyfle i chi ddeall  meddylfryd eich cwsmeriaid a’r hyn sy’n gyrru’r farchnad i’ch cynorthwo i adnabod  cyfleoedd twf ar gyfer eich busnes.

Rydym yn cyflawni hyn drwy eich helpu i ddeall eich marchnad a rhoi’r arfau allweddol sydd eu hangen arnoch i adeiladu busnes llwyddiannus. Rydym yn  dadansoddi gwybodaeth am y farchnad wedi ei chasglu o ffynhonellau amrywiol gan gynnwys gwybodaeth o’r radd flaenaf oddi wrth Mintel.

Bydd tîm Perspectif wrth law i arwain eich busnes trwy’r broses o wneud penderfyniadau strategol anodd, drwy roi tystiolaeth gyfredol a chywir i chi allu gwneud y penderfyniad gorau posib cyn buddsoddi yn eich syniad busnes.

Ein nod yw darparu gwybodaeth o’r radd flaenaf i fusnesau a fydd yn eu galluogi i wneud penderfyniadau deallus.

Perspectif_Logo_web

This is also available in: English