Gweinyddwr

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i ddarparu gwasanaeth gweinyddol effeithlon i dîm sydd yn chefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf? Os felly, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i ymuno â thîm Busnes Cymru yn eu swyddfeydd yn Llanelwy.

Pwy fydda i’n gweithio gyda?

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth busnes o’r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu  gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Serco.

Felly, beth fydd rôl y Gweinyddwr yn cynnwys?

 • Cofnodi data yn gywir ar gronfeydd data a thaenlenni Microsoft Excel
 • Cyfarch ymwelwyr a ateb y ffôn mewn modd proffesiynol a chynorthwyo gydag ymholiadau
 • Darparu cymorth gweinyddol o ran trefnu gwahanol ddigwyddiadau hyfforddi a hyrwyddo ar gyfer y rhanbarth, e.e. paratoi pecynnau o ddogfennau, trefnu bod cleientiaid yn bresennol a’u cofrestru, gwneud gwaith dilynol a dod o hyd i wybodaeth sydd ar goll o fanylion cleientiaid ac ati.
 • Sicrhau fod ffeiliau cleientiaid yn gyfredol i fodloni safonau archwilio
 • Cynnal lefelau deunydd ysgrifennu swyddfa

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y rôl Gweinyddwr hwn?

 • Profiad o weithio mewn swydd weinyddol gan roi sylw da i fanylion, a darparu gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid
 • Yn gallu cyfathrebu’n glir a rhyngweithio’n effeithiol â phobl gan sefydlu a chynnal perthynas waith effeithiol
 • Yn gallu pennu blaenoriaethau, cynllunio amser, a trefnu llwyth gwaith
 • Yn meddu ar sgiliau da o ran defnyddio TG a Microsoft Office
 • Sgiliau cofnodi data cywir ac amserol
 • Lefel uchel o rifedd a llythrennedd

Beth fyddaf i’n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: Yn cychwyn o £17,550 y flwyddyn

Manteision ychwanegol: Cynllun gweithio hyblyg, 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn a pharcio am ddim

Oriau: 37.5 awr yr wythnos, gweithio ar rota tîm o fewn 08:30yb – 5: 30yp. Dydd Llun i ddydd Gwener

Math o gontract: Parhaol

Lleoliad: Llanelwy (Sir Ddinbych, Gogledd Cymru)

Drwy glicio ar gais, fyddwch yn cael eich ailgyfeirir i wefan JVP Jobs lle gallwch chi lawrlwytho a chyflwyno’ch ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 y bore ar Ddydd Llun 4ydd Chwefror, 2019, er ein bod yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Os oes unrhyw anawsterau wrth lenwi’r ffurflen gais, cysylltwch â JVP ar 01745 774 955.

This is also available in: English